Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Bemutatkozás

Az Intézet története

Az egykor ércelőkészítésnek, ma ásványelőkészítésnek vagy nyersanyag-eljárástechnikának nevezett szakterület a bányaművelés része, egyik fontos fejezete volt. Múlt század végén - e század elején lett önálló szaktudomány. Ebben a folyamatban kiemelkedő szerepet töltött be Schitkó József, Peter von Rittinger, Péch Antal, Faller Gusztáv és Finkey József, akik elméleti összefüggéseket tártak fel a szenek és ércek moshatóságáról, a gazdaságos előkészítéséről. 1923-ban, amikor a Selmeci Akadémia az első világháború után Sopronba került, és ezzel együtt új tantervet léptettek érvénybe, különválasztották az érc- és szénelőkészítést a bányaműveléstől és új Érc- és Szénelőkészítéstani Tanszéket alapítottak.

Az új tanszék vezetője Finkey József lett, aki 1923-tól rendkívüli tanár, 1926-tól pedig nyilvános rendes tanár és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt. 1924-ben jelent meg Springer Kiadónál a „A nedves úton való ércelőkészítés elméleti alapjai” című német nyelvű könyve, amelyet alig pár évvel később angol, orosz és spanyol nyelvre is lefordítottak. Ezzel nemzetközi szaktekintéllyé vált. Az alapító Finkeyt követő Tarján Gusztáv professzor 1941-től 31 éven át vezette a tanszéket. Tollából megjelent jegyzetek és tankönyvek még ma is az oktatás részét képezik, így a többszöri kiadásban megjelent Ásványelőkészítés I-II c. jegyzet, ill. az angol nyelven Akadémiai Kiadónál megjelent kétkötetes szakkönyv a Mineral Processing. Ez utóbbi világhírű lett. Kétszer kapta meg a Kossuth-díjat és a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta. Kezdeményezésére a Tanszék neve Ásványelőkészítési Tanszék lett és 1974-ben a bányászati szakon belül megindult az ásványelőkészítési szakirányú mérnökképzés.

Pethő Szilveszter és Tarján Iván professzorok nevét is kell kiemelnünk, akik tudományos munkásságuk révén nemzetközi elismerést vívtak ki. Tarján Iván professzor, aki 1972-től 1995-ig a tanszék vezetője volt, kezdeményezője volt és különösen fontos vezető szerepet töltött be a tanszék oktatásának és kutatásának átstrukturálásában, a hagyományos ásványelőkészítésről a mechanikai eljárástechnika oktatására és kutatására való átállás megvalósításában, továbbá az Előkészítéstechnika-mérnöki szak megalapításában.

1995-2010 időszakban a Tanszéknek Csőke Barnabás egyetemi tanár a vezetője, a Tanszék önálló Intézetté alakulását követően (2007) az új Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet intézetigazgatója. Ebben az időszakban - a finomszemcsés ásványi nyersanyagok előkészítésének továbbfejlesztése mellett - az Intézet oktató és kutató munkájában kitüntetett szerepet kapott a hulladékok feldolgozása mechanikai és biológiai eljárásokkal, valamint a környezeti eljárástechnika. A kutatómunka széles körű hazai együttműködésben és főként hazai és nemzetközi projektek keretében valósult meg, amelyek a laboratóriumok infrastrukturájának intenzív fejlesztését tették lehetővé. Irányítása mellett készültek el a szakterületek megfelelő BSc és MSc tananyagok és akkreditáció pályázati anyagok, továbbá indult meg az új bolognai rendszerű képzés. 2010-től az intézetet Dr. Bőhm József egyetemi docens, a Kar korábbi dékánja vezette. A 2010-2012 időszak fő jellemzője, hogy az intézet megtartotta szakmai-tudományos területeit, bővítette az elért eredményeit és ezen időszak alatt fiatal munkatársak széles körben alkalmassá váltak vezető oktatói feladatok ellátásra, így át tudták venni az időközben nyugdíjba került vezető oktatók feladatait. Ebben az időszakban fejeződtek be azok az infrastrukturális fejlesztések, amelyek megalapozták a Földtudományi – Környezettudományi Oktató – Kutató és Innovációs Központ mai stabil és korszerű helyzetét és tették lehetővé azt, hogy az Intézet által művelt tudományterületeken mind az oktatás, mind a kutatás magas színvonalon, korszerű körülmények között folytatódhasson. 2012-től Dr. Faitli József egyetemi docens vezetésével az Intézet egy nehéz gazdasági időszakot élt meg, a központi források szűkülése, az innovációs járulékok és a szakképzési támogatás megszűnése révén, amelyet nagy projektekben történő intenzív részvétellel és további jelentős K+F tevékenységgel ellensúlyozott az Intézet. Tudományterületeinek megfelelően két intézeti tanszék jött létre, az új intézeti tanszékek a Mechanikai Eljárástechnikai Intézeti Tanszék és a Bioeljárástechnikai és Reakciótechnikai Intézeti Tanszék.

 

Kiemelt partnereink

 

Kiemelt projektjeink

 

 

 

ISZAPKEZELÉS