Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Felvételizőknek

Az előkészítéstechnikai mérnöki mesterszak tudományos hátterét az előkészítéstechnika és eljárástechnika, mint önálló tudomány és szakterület adják. Ezek az interdiszciplináris műszaki tudományterületek a fizikára, kémiára, biológiára és matematikára alapozva olyan mérnöki szakterület kereteit adják, amely a nyersanyagok és egyes alapanyagok meghatározott céllal történő átalakítását vagy késztermékké formálását, energia átalakítást és transzportot valamint az ezen folyamatokban megjelenő közegek - mint a víz és levegő – kezelését teszik lehetővé. A két tudományterület között az alapvető eltérés, hogy míg az eljárástechnika az egyes folyamatok, eljárások tervezésével, üzemeltetésével, irányításával és optimalizálásával foglalkozik, addig az előkészítéstechnika egy - egy konkrét anyagáram átalakítását végző eljárások összességét, mint rendszert vizsgálja, műveli.

Átfogó mivoltának köszönhetően az előkészítés és eljárástechnika alapvető mérnöki szak- és tudományterülete a

  • nyersanyagok, mind ásványi és másodlagos nyersanyagok előkészítésének és átalakításának, energetikai és vegyipari műveleteknek,
  • egyes faipari, mezőgazdasági, élelmiszeripari, kozmetika és gyógyszeripari műveleteknek,
  • környezetvédelemhez kapcsolódó, szennyeződést megelőző, tisztítási és kármentesítési technológiáknak.

Ilyen módon alkalmazásai az ásványelőkészítés és hulladék előkészítés (elektronikai hulladékok és autóroncs recycling, nagytömegű hulladékok, mint építési – bontási hulladék, salakok és pernyék, meddőanyagok hasznosítása) és feldolgozás, a feldolgozóipar különböző területei, amelyek különböző egyéb ágazatokhoz köthetőek. Ilyenek a mezőgazdasági és erdészeti termékek átalakítását célzó faipari műveletek, könnyűipari alapanyagok feldolgozása, takarmány feldolgozás, gabona és malomipari feldolgozás. Szintén beleértendőek a vegyipari műveletek, mint a kőolaj finomítás, különböző vegyületek előállítása (pl. műtrágya, műanyagok), speciális területe a gyógyszeripari alkalmazások. Ide sorolandó az építőanyagok és azok alapanyagainak, mint a kavics-homok, cement és mész előállítás vagy a beton, tégla, kerámia és üveggyártás valamint technológiai műveletei. Szintén az előkészítéstechnikai és eljárástechnikai tudományterület alkalmazásai közé soroljuk a fosszilis energiahordozók feldolgozását és energetikai célú felhasználását, a megújuló energia hordozókból nyert energia átadási, szállítási és átalakítási műveleteit, a környezet védelmét szolgáló technológiákat ugyan úgy, mint a kármentesítés, talaj és talajvíz tisztítás, és fenti iparági tevékenységek során alkalmazott levegő és szennyvíz tisztítási technológiákat egyaránt.

Magyarországon a tárgyalt tudományterületeket unikális módon a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán oktatott, angol nyelven is akkreditált Előkészítéstechnikai mérnöki mesterszak képzése képviseli átfogó módon. A képzés gyökerei az 1992.-2007. közötti időszakban folytatott egyetemi szintű, ötéves osztatlan Előkészítéstechnikai-mérnök képzés tapasztalataira épülnek. A szak felelőse a Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete, az előkészítéstechnika és eljárástechnika tudományterületén alap és alkalmazott kutatást, valamint kísérleti fejlesztést végző műhely, tudományos teljesítménye mind hazai és nemzetközi viszonylatban jegyzett és elismert az akadémiai és az ipari szektorban egyaránt. A művelt szakterületek tekintélyes helyet foglalnak az egyetem kutatási stratégiai célkitűzéseit megfogalmazó kiválósági központok közül a Fenntartható Természeti Erőforrás-gazdálkodás Kiválósági Központ tudományos műhelyei és K+F moduljai között. A végzett hallgatók jellemzően a feldolgozó iparban vagy a K+F területén helyezkednek el.

Felkeltette az érdeklődésed a téma? ha igen, első lépésként válaszd a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi kar által szervezett alapképzések közül a

Földtudományi mérnöki BSc képzés, nyersanyagelőkészítési specializásióját

vagy a

Környezetmérnöki BSc képzés, környezettechnikai specializációját

A képzések folytatásaként mesterképzésben is részt vehetsz. Amennyiben elsősorban ásványi nyersanyagok feldolgozásával foglalkoznál, úgy válaszd a

Bánya- és Geotechnikai mérnöki mesterszak, Ásványelőkészítési specializációját

Ha a Hulladék feldolgozás (recycling), kármentesítés és környezeti technológiák érdekelnek, akkor válaszd a

Környezetmérnöki mesterszak, recycling és Környezeti Eljárástechnikai Specializációt

A felvételivel kapcsolatos bővebb információk: itt

Kiemelt partnereink

 

Kiemelt projektjeink

 

 

 

ISZAPKEZELÉS