Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Hírek

Emlékplakett - Prof. Dr. Tarján Iván

2020. november 13., 15:40
Dr. Tarján Iván Professzor most lenne 90 éves.
Tanszékvezetői, intézetigazgatói munkásságát a róla készült emlékplakett leleplezésének alkalmára foglaltuk össze.

Dr. h.c. Dr. Tarján Iván professzor úr 1972-1995 között volt intézetünk jogelőd tanszéke, az Ásványelőkészítési Tanszék, későbbi nevén az Eljárástechnikai Tanszék vezetője, 1992-1995 között két tanszék, az Eljárástechnikai és a Geotechnikai Berendezések tanszékét összefogó Eljárástechnikai és Geotechnikai Berendezések Intézet igazgatója.

Tarján Iván 1930. november 8-án született Mezőtúron. A budapesti Szent István Gimnáziumban folytatott középiskolai tanulmányai után, bár matematikusnak vagy orvosnak készült, az akkori irányított egyetemi felvételi rendszer következtében a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára nyert felvételt, ahol 1953-ban, az egyetem első miskolci végzős évfolyamán kitüntetéses bányagépész-mérnöki oklevelet szerzett.

A Bányászati Kutató Intézetben eltöltött két hónapot követően az egyetem meghívására, Sopronba került tanársegédnek a Bányamérnöki Kar Bányagéptan II. Tanszékére. 1954 és 1957 között az MTA aspiránsa, kandidátusi fokozatot szerzett. 1957-től adjunktus, 1959-től egyetemi docens, majd 1970-től egyetemi tanárként dolgozott a Bányamérnöki Karon 1959-ig Sopronban, ezt követően Miskolcon, aktív egyetemi tanárként, majd emeritus professzorként, gyakorlatilag 2017-ben bekövetkezett haláláig.

Tarján Iván professzor úr kétszeresen volt a Bányamérnöki Kar dékánja. 1972-ben, a Bányagéptani Tanszékről került az Ásványelőkészítési Tanszék élére. A személye, oktatás-tudományszervezői, vezetői munkássága, emberi habitusa, jelentős váltózást, határozott fejlődést és megújulást hozott az akkoriban kevésbé elismert tanszék, ill. szak és tudományterület fejlődésében, a hazai és nemzetközi elismerésében.

Tarján Iván professzor vezetőként maradandót alkotott. Új feladatokat, jövőképet, biztonságot, nyugodt alkotó légkört teremtett az általa vezetett közösségnek. Felismerte a számára talán új szakterület hazai és nemzetközi fejlődési irányait, szakmai tudományos kihívásait. Kiemelt figyelmet fordított a laboratórium fejlesztésére, a kutatási és kísérleti munkák technikai feltételeinek megteremtésére. Kezdeményezésére és a vezetésével kidolgozott tantervek alapján 1992-ben került akkreditálásra és indult meg a Miskolci Egyetemen Magyarországon elsőként az előkészítéstechnika-mérnöki szak. Fontosnak tartotta a hazai és nemzetközi szakmai-tudományos kapcsolatok ápolását Külföldi szakmai partnereivel 1979-ben elindította a kétévente megrendezésre kerülő HYDROMECHANISATION (International Conference on Hydromechanisation) c. konferencia-sorozatot, majd a Berlini Műszaki Egyetem (TU Berlin) H. Brauer professzorával együttműködve, 1988-ban indult a Magyar-Német Eljárástechnikai szeminárium. Fontosnak tartotta azt is, hogy a nemzetközi kapcsolatokba a tanszék valamennyi oktatója, kutatója bekapcsolódjon.

               Kiemelkedő tudományos eredményeit számos sikeres hazai és nemzetközi kutatási pályázat és szakmai-tudományos együttműködés is bizonyítja. Az általa létrehozott és vezetett, azóta is jól működő és továbbfejlődő tudományos iskolában több hazai és külföldi szakember, fiatal kutató szerzett tudományos fokozatot. Tevékenységének eredménye, hogy az általa, majd őt követően, egykori munkatársai, kollégái által vezetett intézet ma hazai és nemzetközi szinten is elismert, sikeres és eredményes lehet.

       Tarján professzor nem csak jó vezető, de a szó igazi értelmében humánus, közösségteremtő ember, kiváló kolléga volt. Minden munkatársa, vagy mindenki, aki kapcsolatba került vele, tanúsíthatja, hogy olyan ember volt, aki kerülte a nagy szavakat, mindig a nyugodt, csendes alkotómunkát kedvelte. Példamutató volt a munkában, a vállalásban, a határidők pontos betartásában éppúgy, mint a tudományos igényességben. A természettudományok és a műszaki tudományok mellett szerette a zenét, a művészeteket, a kulturális értékeket is.

A Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet közössége, egykori és mai munkatársai Tarján Iván professzor szellemi örökségét megőrizve és továbbfejlesztve, elismeréssel emlékeznek az intézetünk fejlődését meghatározó, kiteljesedését megalapozó tudósra. Az emléktábla avatásával és egykori dolgozószobájának falán történő elhelyezésével, tisztelettel gondolunk és emlékezünk az intézetünk egykori vezetőjére, Tarján Iván professzorra.

2020. november 24-én nyílik Tarján Professzor Úr életútjáról kiállítás a Miskolci Egyetem Központi Könyvtár épületében.

Kiemelt partnereink

 

Kiemelt projektjeink

 

 

 

ISZAPKEZELÉS