Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Laboratóriumok

A Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet laboratóriumának célja és feladata az intézet képzési struktúrájába illeszkedő hallgatói laboratóriumi gyakorlatok és hallgatói kutatómunka (hazai és külföldi hallgatók szakdolgozatai, diploma- és TDK munkái), az oktatói és doktoranduszi tudományos kutatómunka mérés- és eszközfeltételeinek, a balesetmentes munka feltételeinek (balesetvédelem, tűzvédelem) biztosítása. Kiemelt feladata a kooperatív jellegű együttműködéssel az ipari innováció és kutatás, valamint egyéb K+F tevékenység infrastrukturális támogatása, a laboratóriumi, demonstrációs, kísérleti és mérőeszközök fejlesztése és karbantartása.

Laboratóriumok:

A laboratórium fő működési és kutatási területei:

  •  Szilárd diszperz rendszerek, elsősorban ásványi nyersanyagok és hulladékok (másodlagos nyersanyag források) aprítási és darabosítási eljárásai, ezen területen belül azon anyag-átalakító eljárások kutatása, amelyek szub-mikronos, nanométeres szemcseméret-tartományban mennek végbe praktikusan. Ide tartózik a nano-őrlemények előállítását célzó nanoőrlés, a mechanikai aktiválás, a szilárd fázisú anyagátbocsátási eljárások, valamint a szub-mikronos diszperz rendszerek tulajdonságainak mérése, a határfelületi tulajdonságaik módosítása, a mérési eljárások továbbfejlesztése
  • Portechnikai alapjelenségek vizsgálata, darabosítási eljárások és azok módszertanának fejlesztése
  • Az ércek- és a nem érces ásványi anyagok, hulladékok előkészítéséhez, a szennyezett talajok, és vizek biológiai - mechanikai tisztításához, biológiailag lebontható hulladékok kezeléséhez és hasznosításához kapcsolódó biológiai eljárástechnikai és reakciótechnikai  alapjelenségek vizsgálata. A bioszintézises eljárások (anyagok előállítása fermentációval, vagy más enzimkatalitikus reakcióval); a levegőből, vízből és talajból történő szennyező anyagok eltávolításának eljárásai (bioszorpció, bioszűrés és bioremediáció), valamint az ásványi-fosszilis nyersanyagok előkészítésénél alkalmazható bioeljárások.
  • A megújuló energiahordozók (biomassza, biogáz) termeléséhez kapcsolódó kutatások, bioreaktorok fejlesztése a biológiai folyamat hatásfokának javítására.
  • A mechanikai eljárástechnika áramlástani alapjelenségeinek, folyadékokban és szuszpenziókban való szemcsemozgás, szuszpenziók, sűrű szuszpenziók áramlása – méréssel történő vizsgálata, folyadékok és szuszpenziók reológiai tulajdonságainak mérése, áramkészülékekben megvalósuló szétválasztási folyamatok és hidraulikus szállítás kísérleti vizsgálata, berendezéseinek fejlesztése.
  •  Kőanyagok, a szemcsés kőanyag-halmazok, - elsősorban homokok, zúzott kövek-kavicsok, építési törmelékek - ipari célú felhasználásakor a kőanyagra vonatkozó szabványi előírások teljesülésének vizsgálata kőzetfizikai vizsgálati módszerekkel.

A laboratórium Kari Tanácsi döntés alapján a Műszaki Földtudományi Kar Műszaki Földtudományi - Környezettudományi Oktató - Kutató és Innovációs Központ keretein belül működik, több laboratóriumi egységre és azok alegységeire tematikusan bontva. Az egyes laboratóriumok szakmai irányítását az intézet vezető oktatói végzik, a napi teendőkért az egyes laborokban tevékenykedő oktatók, doktoranduszok és tanszéki mérnökök felelnek.

Kiemelt partnereink

 

Kiemelt projektjeink

 

 

 

ISZAPKEZELÉS